Tüm insanlığın cephesi…

Dünyada oynanan kirli oyunları anlatacağız. Karanlığa hapsedilmek istenen yok edilmek istenen oyunları bozacağız! Bir avuç deccal dünyayı yok etmek istemekte, kültürleri asimile etmek istemekte, insanları katletmeye niyet etmiş, dünyayı tüm milletleri devletleri yok etme, yeni bir düzen kurma niyetinde. Oyunu bozacağız! Sadece Türk insanı olarak değil, tüm insanlık olarak bozacağız! Almanı, Fransızı, İngilizi, İtalyanı, tüm dünya halkları ile beraber bozacağız! Tüm dünya bize emanet olarak bırakılan Kızıl Elmanın mahiyetini anlayacak. Tüm dünya Anadolu insanının, tüm dünya Türkün barbar olmadığını Türkün aslında kalkan olduğunu anlayacak. Kızıl Elma hedefinin milletlerin topraklarına, inançlarına, dillerine, kültürlerine karşı bir savaş hedefi olmadığını aksine bugünlerin farkında olan atalarımızın tüm insanlık için hedef koymuş olduğunu tüm milletlerin tüm halkların kurtuluşu için bir hedef olarak belirlediğini anlayacak. Beraber olacağız! İnsanlıkla beraber olacağız! Alman kardeşlerimizle, ingiliz kardeşlerimizle, fransız kardeşlerimizle, İtalyan kardeşlerimizle ve sayamadığım tüm insanlarla, tüm muhteviyatıyla insan olanlarla beraber olacağız! Dil, din, ırk, mezhep demeden sadece İNSAN olduğu için birlik olacağız!…

Şimdi yeni dünyada milletler, devletler, uluslar, etnik kimlikler yok edilmek istenmekte. Bir tarafta insan, diğer tarafta deccallar var ve toplumların milletlerin başında deccalların şirketlerinin çalışanları var. Oyunları bozacağız, o zaman tüm dünya Kızıl Elma hedefinin tüm dünyada toprak seferberliği olmadığını, işgal olmadığını Kızıl Elma hedefinin deccalın oyununu bozma olduğunu anlatacağız ve anlayacaklar. Deccalın orduları harp meydanlarında karşılarında pergamberin son ordusunu buluyor bulacaktır da. Orasında hiç bir sorun yok! Barut kokulu cephelerde sorun yok!
Bu küresel güç denilen şeytanın kurmaylarına karşı bir savaş ilanıdır ve bir birliktelik çağrısıdır. Hedef Kızıl Elmadır! Kızıl Elma hedefi tüm dünyayı etkisi altına almış, milletlerin toprağına, yaşamına, özgürlüğüne göz dikmiş şeytanın askerlerine karşı bir savaş ilanıdır bu paylaşımım ve aynı zamanda tüm insanlığa bir davettir bu paylaşımım. Sizlere bu cephede bulunma ve mücadele etmeniz için bir davettir! Bu cephede hedef ecdadımın tüm insanlık için tüm milletlerin egemenlikleri için oluşturdukları şeytanın askerlerine karşı bizlere emanet olarak bıraktıkları Kızıl Elma hedefidir!…
Birleşerek güçlenerek ve onların tüm kirli düşüncelerini ifşaa ederek yok edeceğiz, zayıflatacağız, geri püskürteceğiz, parçalayacak ve yok edeceğiz! Tüm dünyadaki devletler Türkün Kızıl Elma hedefinin bir istila, muharebe etme, işgal etme hedefi olmadığını, Türkün insanlığın mazlumluğuna karşı bir diriliş ve mücadele hedefi olduğunu düşüncesinin ve fikrinin İNSAN olduğunu anlayacaktır…

Bu gönderiyi paylaş